Selenium

 • Dzień pierwszy
 • 1

  Wprowadzenie do testowania automatycznego

  • Koncepcje testowania
  • Możliwości i ograniczenia Selenium
 • 2

  Lokalizatory

  • Zrozumienie lokalizatorów
  • Typy lokalizatorów ID, CSS, XPath i Name
 • 3

  Zaawansowane lokalizatory

  • Dynamiczne lokalizatory
  • Budowanie ścieżki
  • Znajdowanie elementów z żądanym tekstem
  • Najlepsze praktyki
 • 4

  Selenium WebDriver

  • Java IDE
  • WebDriver API
 • 5

  TestNG

  • Asercje
  • Adnotacje
  • Zestaw testów
  • Parametry
  • Testy w wielu przeglądarkach
 • 6

  Zaawansowany Selenium WebDriver

  • Zawartość dynamiczna
 • Dzień drugi
 • 1

  • Strategie na znajdowanie obiektów
  • Przechwytywanie i walidacja danych
  • Strategie logowania
  • Wyrażenia regularne
 • Dzień trzeci
 • 1

  • Uruchamianie testów typu Data Driven
  • Przechwytywanie i walidacja danych
  • Strategie logowania
  • Wyrażenia regularne

Dzięki szkoleniu będziesz mógł:

 • Wymienić korzyści i właściwe podejście do automatyzacji testów
 • Nagrywać zautomatyzowane przypadki testowe
 • Odtwarzać zautomatyzowane przypadki testowe
 • Zastosować i użyć różnych technik weryfikacji
 • Przeglądać i analizować wyniki
 • Skonfigurować i używać Selenium RC (pilot zdalnego sterowania)
 • Zaplanować automatyczne testy
 • Wykorzystać różne formaty skryptów Selenium
 • Zmodyfikować skrypty, aby rozszerzyć możliwości testowania aplikacji
 • Skonfigurować Selenium pomocą Eclipse i Selenium 2 WebDriver
 • Konwertować kod selenu do pracy z Selenium 2 WebDriver
 • Utworzyć niestandardową mapę obiektów
 • Tworzyć moduły wielokrotnego użytku, aby ograniczyć obsługę skryptów
 • Używać narzędzi, aby zidentyfikować XPath

Cena

selenium

2500

Szkolenie Selenium

 • Kwota brutto
 • Faktura VAT
Kontakt

Skontaktuj się z nami

 • FIDEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
 • +48 784 744 766
 • biuro@fideon.pl
 • KRS:0000832566 NIP:5272923158 REGON:385711790